onsdag den 22. januar 2014

Garagens endeligt!

 
 
Dette gamle lave skur har været mine forældres garage i masser af år, men nu har den måttet lade livet, da vi skal have opført en ny samt have plantet bøgehæk, et værnetræ samt lavet et højt plankeværk mod vest. 
 

 


 


 

søndag den 19. januar 2014

Jordkule

Jordkulen er for længst færdig, men først nu får jeg det dokumenteret!
 
Det første billede er fra marts 2013, hvor hullet til jordkulen, som vi gravede i november 2012, var fyldt med vand!De nedenstående billeder er fra i går! Det mellemliggende arbejde kan ses her, her og her!

 
 


 


Af frygt for vandindtrængning til vinterens opbevaringsværdige knolde med mere, har jeg etableret en sivebrønd lige foran døren, som i øvrigt er blevet malet.

I sivebrønden har jeg installeret en dykpumpe, der automatisk pumper det overskydende vand op og ud på jorden ved siden af. Mon der ikke skal være en lille dam/vandspejl der med tiden?


 

 

 
 
Så elledningen vi fik gravet ned, da hullet blev gravet, er kommet til sin ret. Der kan pumpes vand, og der er lys i kulen. Der er også fremstillet lidt hyldeplads og et bræddegulv til de opbevaringsværdige knolde, grøntsager med mere.

Thorben
søndag den 12. januar 2014

Skjulte vandkanaler

Jeg vil fortælle lidt om drivhusets vandkanaler, som jeg blev inspireret til, da vi besøgte Johannes Larsens drivhus i Kerteminde, hvor der løber vand ud af væggen og ned i et rundt kar. Vandet kan bruges, men giver måske også lidt til luftfugtigheden.

Hvor drivhuset er bygget op mod væggen, er der manipuleret en del med vandledningerne.

Nedløbsrøret, der leder tagvandet væk fra stuehusets tilbygning, er indmuret i bagvæggen af drivhuset. Denne er en dobbeltmur uden hulmur - af hensyn til varmeoptag fra solen.


 Tagvandet løber fra væggen ud i et vandtrug inde i drivhuset, hvor man også kan tappe almindeligt brøndvand.

Når vandet når 90 mm fra overkanten, løber det videre ind i drivhussoklen og ud ca. midtvejs i denne.Herefter ledes vandet det sidste stykke ned til et støbt rektangulært vandbassin gennem et stykke gammelt nedløbsrør.
Når vandet i bassinet når 50 mm fra kanten, løber det via en støbt rende ud på græsset.

Vandet fra drivhusets tagrende løber også ned i bassinet via det samme nedløbsrør som tagvandet.Thorben

onsdag den 8. januar 2014

Haveplan og haveplaner!

Nu er det vist på sin plads at se fremad og få lagt planer for det kommende haveår! Jeg har en tendens til at overvurdere vores tid - og tro, at vi kan nå betydelig mere, end vi kan (ved siden af fuldtidsarbejde, børn, hund ...), men drømmene er jo med til at sætte skub i udførelsen!

Haveplanen er som bekendt tegnet af Kjeld Slot, og vi vil her løfte sløret for en del af planen! Herunder ses den del af planen, vi er i gang med nu.

Det vigtigste projekt i 2014 er orangeriet! Thorben fik i går aftes tegnet den første skitse, og det blev rigtig godt, synes jeg! Grundridset har hele tiden været på plads - og eftersom soklen er støbt, kan det ikke laves om, men selve orangeriet har vi diskuteret en del. I starten var vi stærkt inspireret af et norsk meget enkelt, rustent drivhus fra Claus Dalbys bog "Vis mig dit drivhus", men nu har vi enkelte forbehold, og Thorben er bekymret for rusten, da han mener, det på et tidspunkt måske vi få glasset til at knække, så i stedet skal det galvaniseret ligesom drivhuset.

Spørgsmål som: Murens præcise højde - 3.60 - 4.00? Skal gulvet isoleres? Skal hele huset være af glas, eller vil der så blive for varmt, da det skal bruges ligeså meget til mennesker, som til planter! Hvor høj skal soklen være? Hvilke materialer? Hvad med selve konstruktionen? Kan det holde i en storm? Det er placeret, hvor vestenvinden er fremherskende og uden nogen former for læ lige nu. Skal taget være af glas eller være mere solidt? Vi er blevet enige om det meste, men det vender vi tilbage til senere!


Havestierne mellem de fire staudebede er stadig ikke færdige, så de står også højt på listen, og desuden skal jeg have planlagt mere beplantning i staudebedene. Flere græsser først og fremmest, og forskellige planter skal flyttes.Et gammelt hegn med blandet beplantning af mirabeller, el, hyld mm. skal fældes og rødderne graves op, hvorefter der skal plantes en bøgehæk samt 6 sølvpil (eller Himalayabirk - har ikke helt besluttet det endnu). Dette skal selvfølgelig gøres, som noget af det første, og vi havde regnet med, at vi ville have nået det i efteråret, men sådan skulle det ikke gå! I selvsamme område skal vi/jeg have en hvid have, men hvor langt jeg når med den i år er uvist!


 Her ses hegnet, som snart skal fjernes, og de tre bambus i forgrunden skal også væk.

 Komposten og hegnet - set fra den anden side - skal fjernes.


Ved siden af gæstehuset ligger en ældgammel garage, som skal rives ned, og også her skal der plantes bøgehæk. En ny garage skal bygges, et værnetræ (småbladet lind) plantes og gårdspladsen afgrænses mod vest af et plankeværk - måske nås det ikke i år! 
Jeg var ved at glemme trædebregner mellem fliser og sten foran drivhuset, men jeg er ved at komme i tvivl, fordi mange mener, at stenene vil blive overgroet, så man ikke kan se dem, og det er jeg jo ikke interesseret i. Hvad synes I? På terrassen skal jeg have fjernet nogle fliser, som skal erstattes af marksten for at få den "gamle" terrasse til at hænge sammen med det før omtalte område.Kunne ikke finde et billede med det færdige drivhus


Jeg skal selvfølgelig også så stauder, grøntsager og sommerblomster, have tomater, agurker og chili i mit drivhus, passe køkkenhaven samt alt det andet forefaldende arbejde, der er i en have - og jeg glæder mig helt vildt!!

En anden plan for 2014 handler om mine fotokompetencer, som jeg har tænkt mig at optimere!!


  

mandag den 6. januar 2014

3. og sidste indlæg om årets større projekter!


Bøgehække, takshække, buksbom, stier og Robinia.

Vi plantede også 54 søjlepopler i foråret, og de, der har fulgt med på bloggen ved, at vi fik en dårlig leverance, og kun få ville gro!! I starten af november fik vi en ny levering,  hvor KUN 6 planter er gået ud!! (Heldigvis havde vi købt ekstra, så de er udskiftet).
Til slut vil jeg lige vise nogle billeder fra gæstehuset, som Thorben byggede i foråret! Desværre har jeg ingen billeder af starten af byggeriet!søndag den 5. januar 2014

Mere status!!

Hermed fortsættelsen af status på haveprojekter 2013 på "Solbakken"!

Det hårdeste og mest tidskrævende arbejde var nok støbning af grund og sokkel til orangeriet og muren. Herunder ses arbejdet med forskalling og støbning af vore to kar på henholdsvis terrasse og ved drivhus.De fire store rektangulære staudebede var også noget af et projekt, som ikke er helt færdigt endnu, men mere om det senere!