torsdag den 29. december 2016

Fuglekasser

Så er der blevet sat fuglekasser op. Vi har forsøgt at placerere dem, så vores kat forhåbentlig ikke kan komme til dem. Vi har i alt foreløbigt hængt 12 kasser op - to stærekasser og resten er mejse- musvitkasser. Nu håber vi bare, at der kommer beboere i dem:) 

Gammelt drænrør forvandlet til musvitkasse i 'Dodong'en'


En drænrørskasse mere placeret i det gamle mirabelletræ

Det største træ på vores grund - bøgetræet - har også fået en drænrørskasse.

Nordgavlen er blevet forsynet med en stærekasse

I det 38 år gamle grantræ, har vi placeret en musvitkasse, så katten ikke kan nå den. Bemærk afstanden til stammen! 

Mit redskabsrum i forbindelse med carporten - også nordvendt, da kasserne ikke må hænge i solen.

Gæstehuset, hvor vi måske laver b & b på et tidspunkt.

Nordsiden af gæstehuset.

 
Herunder Thorbens nye maskinhus, som han har flikket sammen den sidste måneds tid af gratis genbrugsmaterialer. Det eneste, der kostede lidt var nye lægter til taget.


 

Forunderligt, at planter kan blomstre på denne tid af året, men Mahonia (har glemt sortsnavnet)  har længe været i blomst, som I kan se nedenfor. 
 Kejserbusken har også blomstret længe