torsdag den 29. december 2016

Fuglekasser

Så er der blevet sat fuglekasser op. Vi har forsøgt at placerere dem, så vores kat forhåbentlig ikke kan komme til dem. Vi har i alt foreløbigt hængt 12 kasser op - to stærekasser og resten er mejse- musvitkasser. Nu håber vi bare, at der kommer beboere i dem:) 

Gammelt drænrør forvandlet til musvitkasse i 'Dodong'en'


En drænrørskasse mere placeret i det gamle mirabelletræ

Det største træ på vores grund - bøgetræet - har også fået en drænrørskasse.

Nordgavlen er blevet forsynet med en stærekasse

I det 38 år gamle grantræ, har vi placeret en musvitkasse, så katten ikke kan nå den. Bemærk afstanden til stammen! 

Mit redskabsrum i forbindelse med carporten - også nordvendt, da kasserne ikke må hænge i solen.

Gæstehuset, hvor vi måske laver b & b på et tidspunkt.

Nordsiden af gæstehuset.

 
Herunder Thorbens nye maskinhus, som han har flikket sammen den sidste måneds tid af gratis genbrugsmaterialer. Det eneste, der kostede lidt var nye lægter til taget.


 

Forunderligt, at planter kan blomstre på denne tid af året, men Mahonia (har glemt sortsnavnet)  har længe været i blomst, som I kan se nedenfor. 
 Kejserbusken har også blomstret længe

torsdag den 17. november 2016

Sne

Sneen er jo desværre allerede tøet, men jeg vil lige vise lidt sne- og rimbilleder fra de smukke dage.
tirsdag den 15. november 2016

Opgravning af sø + muropdatering

Vandstanden i søen, som vi gravede i efteråret 2010, er gradvist faldet år for år pga. slam og tørke, så vi besluttede at grave den dybere, og vi fik besøg af min bror med sin gravemaskine for en måneds tid siden, og så gik han ellers i gang:)
 
 
 
 

Dunhammerne, som jeg i starten var glad for og overrasket over kunne dukke op af sig selv, var blevet lidt af en plage, da de bredte sig gevaldigt og efterhånden næsten fyldte hele søen - de sår sig nemlig, når vandet er for lavt!
 

Nu er det lidt af et menageri, men det skal nok blive godt igen, når vi får jævnet resten af det opgravede sand, for det er faktisk undergrunden her, hvor resten af vores marker og matrikel er det hårdeste lerjord, man kan forestille sig. I tidernes morgen har renden(åen), som danner skel til naboen, nok været en bred flod.

Vi har også fjernet træer og buske og lavet en lige vej ned til søen. Den er en forlængelse af den brede græsgang med guldregnene i den gule have, og nu kan vi se søen fra haven - hvilket også er en del af haveplanen.
 
 
  


Til slut lidt muropdatering.

Vandledningen blev ført over til og lagt ind i muren

To vandhaner mere:)

Strøm
 


 
Så blev muren pudset færdig

Det endelige resultat set forfra - Den skal males rød som huset!


Der er tagpap på overkanten af muren, og inden længe bliver der lagt zink på for at undgå fugt i muren, som måske vil få pudset til at skalle af.
lørdag den 22. oktober 2016

Bastardmørtel og septemberbilleder

Det er snart længe siden det var september, men tiden løber for stærkt, og jeg er bagud med bloggen!

Pudsningen af muren gik  i gang i september! Thorben har forhørt sig hos eksperter om, hvilken mørtel hæfter bedst på lecablokke, og han har fundet frem til "bastardmørtel", som murerne kalder det. - En blanding af 1 del cement, 3 dele sand og 3 dele bakkemørtel 6,6% med 0 - 4 mm sand. 
 
Herunder vandkunsten, som består af en kopi af H. C. Andersens papirklip håndflammeskåret af Thorben i 12 mm jernplade, og støbejernsvasken fandt vi på den lokale genbrugsstation. Der skal støbes et rektangulært bassin på jorden, og vandet skal så cirkulere ved hjælp af en skjult pumpe.

Point de vue
 
Muskatsalvien, som stadig blomstrer!